t+31 (0)77 351 36 95
toggle menu
toggle menu

Maandag 22 juni 2020

Normaal protocol

Vanaf 22 juni geldt standaard weer het normale reanimatieprotocol:

 • •Geef wel mond-op-mondbeademing.
 • •Geef wel borstcompressies.
 • •Sluit wel een AED aan.

Uitzondering bij covid-19: aangepast protocol:

 Als de meldkamercentralist oordeelt dat het slachtoffer besmet is met covid-19 kan je nog steeds hulp verlenen:

 • •Beoordeel ademhaling door alleen te kijken.
 • •Dek mond en neus van het slachtoffer af met een doek, kledingstuk of mondmasker.
 • •Geef geen mond-op-mondbeademing.
 • •Geef wel borstcompressies.
 • •Sluit wel een AED aan.

De mond-op-mondbeademing is een belangrijk onderdeel van de reanimatie. Wel is het zo dat op het moment van de hartstilstand het bloed meestal nog voorzien is van zuurstof voor de eerste minuten. Belangrijk is dat deze zuurstof wordt rondgepompt in het lichaam. Dat doe je door borstcompressies te geven.

Belangrijk om te weten: •Als omstanders aangeven wel de volledige reanimatie te willen doen, dan geeft de meldkamercentralist de instructie zoals hij dat volgens het normale protocol zou geven.

•De richtlijnen zijn een advies. Als je wel mond-op-mondbeademing wil geven bij iemand waarvan je weet dat hij of zij besmet is, staat dat je vrij. Zeker als het om een partner of familielid gaat, snappen we dat je gewoon wilt gaan reanimeren. Dit staat ook in de richtlijnen.

Meer informatie lees dit gehele document: https://hartslagnu.nl/nieuws/maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrijdag 5 juni 2020

Praktijklessen voor EHBO en BHV worden hervat

Alle praktijklessen voor EHBO, reanimatie en BHV (bedrijfshulpverlening) kunnen weer veilig van start. Het Rode Kruis, NIBHV, Het Oranje Kruis, de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN) hebben een gezamenlijk protocol opgesteld met nieuwe richtlijnen volgens de coronamaatregelen in de anderhalvemetersamenleving. Het gaat onder meer om het oefenen van vaardigheden op anderhalve meter afstand, speciale hygiënemaatregelen en looproutes tijdens de cursussen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zondag 22 maart 2020

COVID-19: Advies beperking hulpverlening bij reanimatie

Advies Nederlandse Reanimatie Raad over gevolgen van beperking van niet-medische hulpverlening bij reanimatie voor circulatiestilstand, in verband met de COVID-19 pandemie.

De COVID-19 pandemie die nu ook Nederland in volle hevigheid heeft getroffen heeft geleid tot richtlijnen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarbij horen nu verregaande maatregelen die direct lichamelijk contact en contact met virusdeeltjes in aerosol, via handcontact met anderen of aanraken van (besmette) oppervlakken moet voorkomen. Het is begrijpelijk en redelijk dat dit ook vragen oproept over de veiligheid van hulpverleners. Dit gaat om medische professionals maar vooral ook om niet medische hulpverleners zoals first responders (waaronder politie, brandweer en burgerhulpverleners) die door de meldkamer ambulancezorg in geval van verdenking van een circulatiestilstand buiten het ziekenhuis kunnen worden ingezet. Ook is deze vraag van belang indien getuigen van een collaps en/of 112-melders willen en kunnen reanimeren of daartoe worden aangezet door de centralist van de meldkamer ambulancezorg (z.g. telefoon-geleide reanimatie/meldersinstructie).

Reanimatie
Een voorlopige schatting, op basis van de gegevens van het Noord-Hollandse ARREST onderzoek, voorspelt een toename van sterfte van patiënten met een circulatiestilstand indien first-responders terughoudend worden ingezet. Hierbij zijn verschillende modellen gemaakt, met verschillende mate van beperking van inzet van first responders en reanimatiehandelingen.

Infectie
Gezien de nu (20 maart 2020) volgens de gegevens van het RIVM nog lage incidentie van besmetting van mensen in Nederland met het SARS-CoV-2 (corona) virus is het risico op overdracht van reanimatiepatiënt naar first responder nog laag, en zijn er regionale verschillen.
Aan de ander kant is het risico van overdracht van het SARS-CoV-2 bij een besmette persoon/patiënt bij luchtweghandelingen zoals mond-op-mond beademing heel groot (bijna 100%).
Onder de 50 jaar is het risico op de ziekte COVID-19 laag. Boven de 50 jaar is het risico groter. HartslagNu kan het burgeroproepsysteem zo instellen dat alleen onder burgerhulpverleners onder de 50 jaar worden opgeroepen. En dat mensen die geen leeftijd hebben ingevoerd niet worden opgeroepen.
Het risico op ziekte is ook verhoogd bij mensen met hart- en vaatziekten en bij diabetes. Hierbij is het advies om de hoogrisicogroepen van het RIVM te volgen (https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/preventiebeleid-hoogrisicogroepen). Dit kan niet door HartslagNu worden gefilterd. Wel kan er informatie worden gegeven aan de burgerhulpverleners over dit risico.
Bij kinderen lijkt de kans op infectieoverdracht vooralsnog klein.

Aanbevelingen inzet
Op dit moment is er geen reden de inzet van first responders en burgerhulpverleners te stoppen. Op basis van bovenstaande komt de NRR tot de volgende vier adviezen m.b.t. inzet burgerhulpverleners en first-responders:

 • Volwassenen zonder duidelijke of bewezen infectie: wel inzetten burgerhulpverleners en first-responders. Geen mond-op-mond beademing. Wel borstcompressies. Wel gebruik AED.
 • COVID-19 positief of sterke verdenking: wel inzetten burgerhulpverleners en first-responders. Geen mond-op-mond, geen borstcompressies, alleen AED.
 • Kinderen en baby’s: veilig; inzet first responders ongewijzigd, blijft inclusief beademing.
 • Pasgeborenen: veilig; inzet first responders ongewijzigd, blijft inclusief beademing.

Voor de meldersinstructie vanuit de meldkamer ambulancezorg betekent dit dat:

 1. Geen instructie meer wordt gegeven om te beademen, tenzij het om een pasgeborene of kind gaat.
 2. Indien bekend is dat het slachtoffer (verondersteld of bewezen) COVID-19 heeft, alleen een AED geplaatst moet worden. Indien de omstanders de wens uiten wel volledige BLS te willen toepassen, dan wordt de meldersinstructie gegeven zoals in normale omstandigheden gegeven zou worden. Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn indien het een gezinslid betreft, of indien zowel slachtoffers als melder besmet zijn.

Aanbevelingen BLS-protocol en handelen

 1. Voor het vaststellen van normale ademhaling middels kijken, luisteren en voelen. Luisteren en voelen vervallen, wordt alleen kijken.
 2. Maximaal twee first responders bij het slachtoffer, anderen staan op ruime afstand; één first responder masseert, de andere first responder staat bij de voeten van het slachtoffer in verband met het aflossen voor massage.
 3. Burgerhulpverleners en first responders moeten de mogelijkheid krijgen hun handen te desinfecteren bij de ambulance of andere hulpverleners.
 4. Pocketmasks, face-shields of andere middelen ter bescherming bij (mond-op-mond) beademing tijdens reanimatie zijn niet veilig en moeten niet gebruikt worden.

Overige algemene aanbevelingen:

 1. Hulpverlener die zich ziek voelt of waarvan iemand in het huishouden ziek is (zie RIVM), mag niet gaan en niet worden ingezet.
 2. Hulpverlener die hersteld is (zie RIVM) mag weer aan het werk, dus ook reanimeren.
 3. Burgerhulpverleners boven de 50 jaar worden door HartslagNu niet meer oproepen bij een reanimatie.
 4. HartslagNu geeft informatie over de risico’s voor burgerhulpverleners.
 5. Nadrukkelijk communiceren dat burgerhulpverleners niet aansprakelijk zijn, ook als ze een handeling niet uitvoeren.

Wij beseffen dat gezien de dynamiek van deze pandemie een advies een beperkte houdbaarheid heeft, en dat dit advies op korte termijn zal moeten worden geëvalueerd en herzien.

Dit advies is opgesteld in samenspraak met Ambulancezorg Nederland, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancediensten, HartslagNu en het RIVM.

Download het hele bericht klik hier


Scholing automatisch verlengd

De Europese Reanimatieraad heeft reanimatiediploma’s die geldig waren tot in 2020, allemaal verlengd met één jaar. Als jouw scholing dus in 2020 zou verlopen, hebben wij dit al automatisch in jouw profiel verlengd met één jaar tot in 2021. 

Nieuwe manier van oproepen vanuit Hartslagnu.nl

Door bovenstaande maatregelen worden vermoedelijk minder burgerhulpverleners opgeroepen. In samenwerking met de Universiteit van Twente hebben we afgelopen jaar in een simulatiemodel onderzocht wat een verbetering van de huidige alarmering zou zijn. Daarom gaan we vanaf vandaag werken met een variabele oproepstraal:
 
De oproepstraal stellen we vast op basis van:

Een maximale straal van 2 km

Het aantal burgerhulpverleners binnen de straal (maximaal 100)

Het aantal AED’s binnen de straal (maximaal 3)

Deze nieuwe wijze van ‘slim’ alarmeren zorgt ervoor dat wij zowel voor plattelandsgebieden als stedelijke gebieden een betere inzet van burgerhulpverleners gaan krijgen. In stedelijke gebieden worden niet teveel burgerhulpverleners opgeroepen en in plattelandsgebieden juist meer burgerhulpverleners. Dit altijd met een maximum van 100 op te roepen burgerhulpverleners. Het doel is dat we hiermee maximaal 5 vrijwilligers zo snel mogelijk ter plaatse gaan krijgen. Bekijk onderaan in deze mail een voorbeeld van de oude en nieuwe situatie.
 
Uiteraard zullen we deze nieuwe oproepstraal met al onze partners na verloop van tijd evalueren en daar waar nodig bijstellen. Dit is een wens geweest van veel verschillende partijen en daarom wordt dit nu per direct ingevoerd, zodat gedurende de coronacrisis nog steeds voldoende burgerhulpverleners kunnen worden opgeroepen.


Venlo weer een stukje veiliger

Venlo, 28 januari 2020 - Aanstaande donderdag om 11.00 uur wordt op de Jodenstraat bij Beads ‘n Bobbles weer een AED aan de gevel gemonteerd.

Hiermee is de Venlose binnenstad nu volledig gedekt en daarmee weer een stukje veiliger. Mede doordat er in het afgelopen jaar ook nog eens 200 ondernemers en medewerkers in de binnenstad zijn opgeleid met een reanimatietraining.

Inventarisatie: Op initiatief van Venlo Partners, VenloStad.com en Hart voor Venlo werd in 2019 een eerste inventarisatie gemaakt van AED’s in de binnenstad. Er waren wel AED’s, maar concrete informatie over hoeveel en de bereikbaarheid van de AED’s ontbrak. Om deze reden werd het Venlose bedrijf Veilig Ondernemen in de hand genomen om een inventarisatie te maken.

Volledige dekking in de Venlose binnenstad: Uit de inventarisatie bleek dat er meer AED’s waren dan gedacht, maar ook dat er nog veel witte vlekken waren. Met het installeren van deze laatste AED is de binnenstad nu, zeker overdag, volledig gedekt. In de binnenstad is op 25 locaties een defibrilator aanwezig, waarvan er 13 stuks 24 uur per dag bereikbaar zijn.

HartslagNU: De meeste AED’s zijn ook aangemeld bij HartslagNu. De AED’s die in deze database staan worden ingezet wanneer via 112 een melding van een hartstilstand is. Het doel van HartslagNu is om ervoor te zorgen dat bij een hartstilstand iemand binnen zes minuten de juiste hulp krijgt waardoor de kans op overleven en leven met minimale schade zo groot mogelijk is. HartslagNu zorgt via een geavanceerd systeem voor gecoördineerde hulp door getrainde burgerhulpverleners die weten hoe ze moeten reanimeren en een AED te gebruiken.

Meer weten

Vragen of meer informatie?

Onze keurmerken