t+31 (0)77 351 36 95
toggle menu
toggle menu

Kwaliteitsmanagement

Dagelijks hebben we te maken met het begrip kwaliteit. In de privésfeer verwachten we kwaliteit bij de aankoop van producten. Enerzijds koppelen we dan naamsbekendheid aan kwaliteit en anderzijds leggen we een relatie tussen kwaliteitsnormeringen (bijvoorbeeld KEMA-keur) en het product. Binnen een bedrijf is deze naamsbekendheid wel of niet aanwezig. Toch geeft deze naamsbekendheid voor de klanten vaak onvoldoende zekerheid als het over kwaliteit gaat. Het hebben van een ISO-norm werkt dan verhelderend voor de klanten. Voor het bedrijf een bevestiging van een stukje vakwerk waar iedereen binnen de organisatie onderdeel van uitmaakt.

Aanpak

Aan de hand van een situatieschets van het bedrijf wordt de aanpak besproken met de directie. Natuurlijk is certificering het einddoel. Maar veel belangrijker is het om vast te stellen welke verbeterpunten essentieel zijn. Hierdoor wordt de aanpak gestuurd vanuit het bedrijf en niet alleen door de regels die ISO voorschrijft. De regels binnen de norm worden als het ware flexibel toegepast. In dit gesprek met de directie wordt ook het beleid en de planning doorgenomen. Wij kunnen zowel behulpzaam zijn bij de opbouw als bij het onderhoud van ISO 9001 en ISO 14001.
Verder kunnen wij begeleiden bij het houden van audits en het opleiden van mensen binnen het bedrijf om dit zelf uit te kunnen voeren.

Kosten

Wij hebben helaas geen standaard prijzen. Neem als bedrijf of vereniging contact met ons op en dan inventariseren we wat er precies nodig is. Op basis daarvan maken wij een offerte.

Meer weten

Vragen of meer informatie?

Onze keurmerken